Zoekterm:

   Je kan de FAQ doorbladeren per hoofdstuk, of hulp zoeken bij het gebruik van de FAQ.
   Een trefwoordenlijst van onze websites vind je bij het ABC van ICTS.

 

FAQ Lijst: Toledo

FAQ Best beoordeeld

Hoe en wanneer krijg ik als student toegang tot Toledo.
Welke browsers worden ondersteund binnen Toledo?
Ik heb een vraag over Toledo.
Jezelf in Toledo uitschrijven voor vakken die niet (meer) behoren tot je ISP
Hoe kan ik inschrijven voor cursussen in Toledo?

FAQ Meest bekeken

Hoe kan ik inschrijven voor cursussen in Toledo?
Hoe en wanneer krijg ik als student toegang tot Toledo.
Ik ben ingeschreven voor een cursus in Toledo maar zie die niet staan wanneer ik aanlog in Toledo, wat is de oorzaak?
Wat betekenen de letters na het vaknummer?
Mijn studenten hebben geen toegang tot mijn Toledocursus, wat kan ik doen?

FAQ Recentste

Ik ben ingeschreven voor een cursus in Toledo maar zie die niet staan wanneer ik aanlog in Toledo, wat is de oorzaak?
Hoe kan ik inschrijven voor cursussen in Toledo?
De lijst cursussen die ik als docent te zien krijg in Toledo is onoverzichtelijk, wat kan ik doen?
Jezelf in Toledo uitschrijven voor vakken die niet (meer) behoren tot je ISP
Wat betekenen de letters na het vaknummer?

FAQ Vragen

De invulvelden verschijnen niet in mijn browser.
De letters die verschijnen in Toledo zijn erg klein
Hoe maak ik een community aan? (docent)
Hoe en wanneer krijg ik als student toegang tot Toledo.
Hoe en wanneer krijg ik als personeelslid toegang tot Toledo.
Hoe kan ik lid worden van een community?
Ik heb een vraag over Toledo.
Jezelf in Toledo uitschrijven voor vakken die niet (meer) behoren tot je ISP
Welke browsers worden ondersteund binnen Toledo?
Mijn uurrooster verschijnt niet bij het aanklikken van de link in toledo of KU Loket.
Hoe kan ik inschrijven voor cursussen in Toledo?
Ik ben ingeschreven voor een cursus in Toledo maar zie die niet staan wanneer ik aanlog in Toledo, wat is de oorzaak?
De lijst cursussen die ik als docent te zien krijg in Toledo is onoverzichtelijk, wat kan ik doen?
Wat betekenen de letters na het vaknummer?
Mijn studenten hebben geen toegang tot mijn Toledocursus, wat kan ik doen?
Ik wens in mijn Toledo cursus te werken met groepen, hoe kan ik studenten in groepen indelen en groepen beheren?

FAQ Antwoorden:

De invulvelden verschijnen niet in mijn browser.
Hoe u dit probleem kan verhelpen kan u onderaan vinden op volgende pagina: https://wiki.associatie.kuleuven.be/toledopedia/index.php/Aanbevolen_browsers_voor_Toledo
De letters die verschijnen in Toledo zijn erg klein
Meestal is het de instelling van je browser die mee de tekengrootte bepaalt.

Voor internet explorer:
Gebruik de sneltoets combinatie: Ctrl + of Ctrl -

OF ga in het menu naar 'Beeld' ('View'), kies 'Tekengrootte' ('Text Size') en vervolgens 'Normaal' ('Medium').
Hoe maak ik een community aan? (docent)
Je kan de werkwijze vinden op volgende pagina: https://wiki.associatie.kuleuven.be/toledopedia/index.php/Een_community_toevoegen
Hoe en wanneer krijg ik als student toegang tot Toledo.
Alle studenten van de KU Leuven die officieel inschrijven in de hallen en een studentenummer krijgen (m-nummer, s-nummer of r-nummer), hebben normaal gezien de dag na hun inschrijving toegang tot Toledo. Bij de start van het academiejaar (september-oktober) kan er wat vertraging voorkomen in de verwerking van de vele nieuwe inschrijvingen, waardoor men soms pas een paar dagen later kan inloggen in Toledo.
Credit studenten krijgen pas toegang tot Toledo nadat hun ISP’s volledig zijn goedgekeurd.
Hoe en wanneer krijg ik als personeelslid toegang tot Toledo.
Alle personeelsleden van de KU Leuven die officieel geregistreerd zijn en een intranet user-id (u-nummer) ontvingen, hebben normaal gezien de dag na hun indiensttreding toegang tot Toledo. Bij de start van het academiejaar (september-oktober) kan er wat vertraging voorkomen in de verwerking van de vele nieuwe registraties, waardoor men soms pas een paar dagen later kan inloggen in Toledo.
Hoe kan ik lid worden van een community?
 • Om zelf lid te worden van een open community.

  Men kan zichzelf lid maken van communities waarvan de beheerders ingesteld hebben dat manueel inschrijven toegelaten is. Voor 'gesloten' communities kan men zich echter niet zelf inschrijven, om daarvan lid te worden kan men zich wenden tot de verantwoordelijke(n) van de desbetreffende community.

  • Klik in de Quick Links (My Toledo tabblad) op “Manage Toledo enrollments” / ”Beheer Toledo inschrijvingen”

  • Verander de selectie in de dropdown bovenaan rechts naar “Enroll” / “Schrijf in“

  • Gebruik het zoekvenster om te zoeken op naam of ID (of deel van)

  • Gebruik de “Enroll” / “Schrijf in” knop in de resultatenlijst om je in te schrijven. Dit kan enkel voor community’s die openstaan voor manuele inschrijving.

Ik heb een vraag over Toledo.
Raadpleeg hiervoor het Help-tabblad in Toledo. Op dit tabblad vind je verwijzingen naar handleidingen, blogs (enkel personeel) en de ICTS service desk.
Jezelf in Toledo uitschrijven voor vakken die niet (meer) behoren tot je ISP
In een aantal gevallen gebeurt er - bij wijzigen van ISP - geen automatische uitschrijving uit de corresponderende Toledovakken. Je kan je echter wel zelf gemakkelijk uitschrijven uit deze vakken. Werkwijze:
 • Klik in de Quick Links (My Toledo tabblad) op “Manage Toledo enrollments” / ”Beheer Toledo inschrijvingen”

 • Verander de selectie in de dropdown bovenaan rechts naar “Unenroll” / “Uitschrijven“

 • Klik op de knop “Unenroll” / “Uitschrijven” voor de vakken waar je geen lid meer van wenst te zijn. Voor vakken waar je automatisch bent ingeschreven (via ISP) is deze knop uitgegrijsd en kan je je dus niet uitschrijven.

Welke browsers worden ondersteund binnen Toledo?
Hoe u dit probleem kan verhelpen kan u onderaan vinden op volgende pagina: https://wiki.associatie.kuleuven.be/toledopedia/index.php/Aanbevolen_browsers_voor_Toledo
Mijn uurrooster verschijnt niet bij het aanklikken van de link in toledo of KU Loket.
Je uurrooster wordt ingevuld met de gegevens vanuit het ISP. (Individueel Studie Programma)
Van zodra je ISP ingevuld is, zijn ook de vakken gekend en zou dus normaalgezien ook je uurrooster gekend zijn.
Studenten waarvoor er nog geen ISP is, kunnen dus ook nog geen uurrooster hebben.

Zorg er eerst voor dat je ISP in orde is.

Nota: Vanuit Toledo kan je door klikken naar je uurrooster. Dit is de toepassing Mijn uurrooster in KU Loket.

Hoe kan ik inschrijven voor cursussen in Toledo?
Lid worden van een cursus in Toledo kan op twee manieren.

Van de cursussen die horen bij jouw ISP (individueel studieprogramma) word je automatisch lid. Vul jouw ISP in indien je dat nog niet deed of contacteer jouw ISP verantwoordelijke. De situatie in ISP komt overeen met de officiële situatie.


Je kan je in Toledo ook inschrijven in vakken die niet behoren tot je ISP. De werkwijze hiervoor is identiek aan deze om lid te worden van een community, zie Hoe kan ik lid worden van een community?

Ik ben ingeschreven voor een cursus in Toledo maar zie die niet staan wanneer ik aanlog in Toledo, wat is de oorzaak?

Alle vakken waarin je ingeschreven bent verschijnen automatisch in je My Courses module op het My Toledo tabblad.

Ben je ingeschreven in een vak, maar staat het vak niet in de lijst, dan heb je waarschijnlijk het vak verborgen in je My Courses module. Verborgen vakken kan je steeds terughalen via het tandwieltje rechtsboven in de module.


Opm.: de docent van een vak beslist wanneer een vak openstaat voor studententoegang. Vakken die door de docent nog niet zijn opengesteld, worden in de My Courses module getoond als “Unavailable” / “Onbeschikbaar”. Neem eventueel contact op met de docent, indien je toch toegang wenst tot het vak.

De lijst cursussen die ik als docent te zien krijg in Toledo is onoverzichtelijk, wat kan ik doen?
1. Bekijk uw syllabus en beslis aan de hand van die informatie welke opleidingsonderdelen u zal gebruiken binnen Toledo. Laat de Toledo-cursussen die u niet zal gebruiken unavailable staan (studenten die ingeschreven zijn in deze cursus via hun ISP, zien deze cursus wel staan maar kunnen deze niet aanklikken). Zet de Toledo cursussen die u wel zal gebruiken available. De procedure om cursussen 'available' te maken, wordt beschreven in de Toledo handleiding voor docenten (zie tabblad 'Help' in Toledo).

2. Het is mogelijk om cursussen onzichtbaar te maken op de persoonlijke 'My Toledo' pagina. Dit kan via het tandwieltje rechtsboven de module 'My Courses'.

3. Voor vakken waar men niet als docent vermeld staat in het programmaboek, kan men zichzelf uitschrijven. Gebruik hiervoor de werkwijze zoals beschreven in faq_140.
Wat betekenen de letters na het vaknummer?
ISP-inschrijvingen gebeuren op niveau van opleidingsonderdeel (OPO), zie ook het onderwijslexicon. Deze opleidingsonderdelen vind je terug in het onderwijsaanbod. van de KU Leuven. Daar kan je zien dat een opleidingsonderdeel steeds samengesteld is uit één of meerdere onderwijsleeractiviteiten (bv. theorie en practicum). Het zijn deze onderwijsleeractiviteiten (OLA’s) die corresponderen met de Toledovakken. Door in je ISP een OPO aan te vinken, word je dus automatisch in Toledo ingeschreven in alle onderliggende OLA’s. Opleidingsonderdelen eindigen veelal op een hoofdletter (A123A), onderwijsleeractiviteiten op een kleine letter (A123a, A123b, A123c).
Mijn studenten hebben geen toegang tot mijn Toledocursus, wat kan ik doen?
Een Toledocursus wordt pas toegankelijk voor de studenten van zodra een verantwoordelijke van het vak de cursus op beschikbaar zet. De werkwijze hiervoor is terug te vinden in de handleiding voor docenten, zie https://wiki.associatie.kuleuven.be/toledopedia/index.php/Een_cursus_of_community_available_(beschikbaar)_maken.
Ik wens in mijn Toledo cursus te werken met groepen, hoe kan ik studenten in groepen indelen en groepen beheren?
Informatie over het werken met groepen en het vlot beheren van groepen (o.a. via de speciaal daarvoor ontworpen Advanced group manager) kan u vinden op volgende pagina: https://wiki.associatie.kuleuven.be/toledopedia/index.php/Group_%28groep%29