English version

25 2024 Toegepaste Grondmechanica

(Ref. ZAP-2016-123)

Tewerkstelling : Voltijds
Plaats : Oostende
Solliciteren tot en met : 31/03/2017
Aan de Groep Wetenschap & Technologie, Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen, Departement Burgerlijke Bouwkunde, Technologiecampus Brugge van de KU Leuven is er een voltijdse vacature in het zelfstandig academisch personeel in het domein van de toegepaste grondmechanica. We zoeken internationaal georiënteerde kandidaten met een excellent interdisciplinair onderzoeksdossier en met onderwijscompetentie op het gebied van de grondmechanica en geotechniek alsook in het bredere gebied van de burgerlijke bouwkunde.

25 2024 Toegepaste Grondmechanica

Het onderzoek in het Departement Burgerlijke Bouwkunde is georganiseerd in 4 afdelingen (Bouwmaterialen en Bouwtechnieken, Bouwfysica, Hydraulica, Bouwmechanica) en een Technologiecluster (TC) Bouw.
De onderzoeksgroep Kustwaterbouw & Grondmechanica van de Technologiecampus Brugge maakt deel uit van de TC Bouw.
Het onderzoek in de onderzoeksgroep Kustwaterbouw & Grondmechanica richt zich enerzijds op de hydrodynamische belasting door golven, stroming en wind, anderzijds wordt ook gekeken naar het effect van deze belastingen op de omgeving en op onshore en offshore civiele bouwwerken, inclusief hun funderingen. Deze vacature richt zich specifiek op het domein van de grondmechanica en de relatie tot waterbouwkundige infrastructuurwerken. Hierbij wordt aandacht gegeven aan onshore en offshore infrastructuurwerken, baggerwerken, innovatieve funderings- en rioleringstechnieken en gronddynamica.
Dit onderzoek is ingebed in de TC Bouw en sluit aan bij het onderzoek in de Afdeling Hydraulica en de Afdeling Bouwmechanica. Daar is een uitgebreid internationaal en regionaal netwerk aanwezig, samen met connecties met bedrijven en non-profitorganisaties, een stabiel aanbod van talentvolle doctoraatsstudenten en een ondersteunende werkomgeving.
Het onderwijs wordt voornamelijk verzorgd binnen de Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen. Naast de Technologiecampus Brugge (de huidige Technologiecampus Oostende trekt in 2017 naar een nieuwe campus in Brugge) is er ook een Technologiecampus Gent en een Technologiecampus De Nayer Sint-Katelijne-Waver.

Opdracht

Onderzoek

 • U ontwikkelt een eigen onderzoeksprogramma van internationaal niveau in het domein van de toegepaste grondmechanica. Hierbij vertrekt u van bestaande onderzoekslijnen en brengt u complementaire expertise aan. Het onderzoek is gericht op het verder uitbouwen van de onderzoeksgroep Kustwaterbouw & Grondmechanica en omvat het aanwenden van numerieke en experimentele technieken voor het karakteriseren van de eigenschappen van grond en de wisselwerking tussen grond, structuur en water.
 • U zet samenwerking op binnen en buiten de Technologiecluster Bouw van het Departement Burgerlijke Bouwkunde.
 • U ondersteunt nationale en internationale samenwerkingsverbanden van de onderzoeksgroep, zowel met universitaire als met industriële partners (in het bijzonder KMO’s), met het oog op industriële innovatie en wetenschappelijke output volgens de hoogste internationale standaarden.
 • U bent in staat competitieve financiering te verwerven.
 • U streeft naar excellentie in uw onderzoek en levert zo een bijdrage aan de verdere uitbouw van de onderzoeksgroep.
 • U publiceert op het hoogste wetenschappelijke niveau, verwerft middelen voor toegepast onderzoek, bouwt de internationale samenwerking uit en begeleidt doctoraten van internationaal niveau.
 • U hecht de nodige aandacht aan de valorisatie voor overheid en bedrijfsleven in toegepast onderzoek.

Onderwijs

 • U verzorgt kwalitatief hoogstaand onderwijs binnen het domein van de grondmechanica en geotechniek en binnen het ruimere gebied van de burgerlijke bouwkunde in de bachelor en masteropleiding industrieel ingenieur bouwkunde van de Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen, met een duidelijk engagement voor de kwaliteit van de opleiding als geheel.
 • U draagt ook bij aan het pedagogisch project van de faculteit/universiteit door begeleiding van masterproeven en als promotor van doctoraatsstudenten.
 • U ontwikkelt uw onderwijs overeenkomstig de visie van de KU Leuven op activerend en onderzoeksgebaseerd onderwijs en maakt gebruik van de mogelijkheden voor onderwijskundige professionalisering die de faculteit en de universiteit aanbieden.
 • Uw onderwijsopdracht wordt op grond van uw specifiek profiel in overleg bepaald en zal, naast de profieleigen opleidingsonderdelen, ook een aantal basisopleidingsonderdelen bevatten binnen de opleiding bouwkunde. De Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen besteedt veel aandacht aan het evenwicht tussen onderzoeks- en onderwijstijd.
 • Naast uw onderwijsopdracht op de Technologiecampus Brugge, behoort, in het kader van multicampusonderwijs, ook een beperkte onderwijsopdracht op de Technologiecampus Gent en de Technologiecampus De Nayer Sint-Katelijne-Waver tot de mogelijkheden.

Dienstverlening

 • U bent bereid tot wetenschappelijke, maatschappelijke en interne dienstverlening.
 • U onderhoudt nauw contact met het werkveld van industrieel ingenieurs in de bouwsector.
 • U speelt een actieve rol bij de profilering van de Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen ten aanzien van nieuwe studenten en het brede werkveld door bijvoorbeeld deel te nemen aan infodagen en informatiemomenten.

Vereisten

 • U bent houder van een doctoraat in de ingenieurswetenschappen: bouwkunde op een proefschrift waarvan het onderwerp verband houdt met het domein van de toegepaste grondmechanica. Industriële ervaring in het domein van de grondmechanica, bij voorkeur in relatie tot waterbouw en/of een aantoonbaar netwerk in de relevante industriële sector worden bijzonder gewaardeerd.
 • U beschikt over een sterk (toegepast) onderzoeksdossier in het vakgebied. De onderzoekskwaliteit blijkt uit publicaties in internationale tijdschriften, boeken en/of proceedings van internationale congressen, alsook uit succesvolle projecten en valorisatietrajecten in samenwerking met de industrie. Internationale ervaring is een belangrijk pluspunt.
 • U hebt aantoonbare kwaliteiten voor het verzorgen van academisch onderwijs. Onderwijservaring is een pluspunt.
 • U beschikt over organisatorische vaardigheden en leidinggevende capaciteiten en bent collegiaal ingesteld.
 • Een zeer goede kennis van het Engels is een vereiste. De bestuurstaal van de KU Leuven is het Nederlands. Als u bij aanwerving geen of onvoldoende Nederlands kent, voorziet de KU Leuven in een opleidingsaanbod dat u moet toelaten om deel te nemen aan bestuursvergaderingen. Vooraleer u een lesopdracht in het Nederlands of Engels doceert, wordt u de gelegenheid geboden om de daartoe vereiste kennis van het Nederlands resp. Engels te verwerven.

Aanbod

Wij bieden een voltijdse tewerkstelling in een intellectueel uitdagende omgeving. De KU Leuven is een onderzoeksintensieve, internationaal georiënteerde universiteit die zowel fundamenteel als toegepast wetenschappelijk onderzoek uitvoert. Zij is sterk inter- en multidisciplinair gericht en streeft naar internationale excellentie. Zij werkt hiervoor actief samen met haar onderzoekspartners in binnen- en buitenland. Haar studenten biedt ze een academische vorming aan die gebaseerd is op wetenschappelijk onderzoek van hoog niveau.

Uw hoofdwerkplaats is de onderzoeksgroep Kustwaterbouw & Grondmechanica van deTechnologiecampus Brugge. De huidige Technologiecampus Oostende zal namelijk in 2017 worden overgebracht naar een nieuwe campus in Brugge, een historische stad met een moderne infrastructuur, een zeehaven en moderne industriële activiteiten. Brugge heeft een spoorverbinding van 70 minuten naar Brussel, de hoofdstad van de Europese Unie, en van minder dan 3 uur naar Parijs, Londen en Amsterdam.

Afhankelijk van uw dossier en kwalificaties wordt u aangesteld of benoemd in een van de graden van het zelfstandig academisch personeel: docent, hoofddocent, hoogleraar of gewoon hoogleraar. Junior onderzoekers worden in principe aangesteld als docent tenure track voor een periode van 5 jaar; nadien worden ze, bij positieve evaluatie, vast benoemd als hoofddocent.

Interesse

Meer informatie is te verkrijgen bij prof. dr. ir. Frederik Desplentere, voorzitter van de huidige Technologiecampus Oostende (frederik.desplentere@kuleuven.be, +32 50 40 59 50) of prof. dr. ir. Jaak Monbaliu, voorzitter Departement Burgerlijke Bouwkunde (jaak.monbaliu@kuleuven.be, +32 16 32 16 61).

Solliciteren voor deze vacature kan tot en met 31/03/2017 via onze online sollicitatietoepassing.
Indien u problemen ondervindt bij het elektronisch solliciteren, kunt u mailen naar solliciteren@kuleuven.be.

Gelieve aan uw sollicitatie een biosketch toe te voegen. In de biosketch dienen de drie kerntaken van de ZAP-opdracht (onderzoek, onderwijs en dienstverlening) aan bod te komen. De biosketch mag maximaal 2 pagina’s beslaan. Gebruik lettertype Calibri 11 voor uw standaard tekst.
De volgende elementen moeten hierin aan bod komen:
1) de cruciale elementen en hun belang/impact uit uw voorbije loopbaan
2) de hoofdlijnen van uw toekomstvisie en de toekomstige activiteiten die u plant (met nadruk op de eerste 5 jaar);
3) de meerwaarde van uw activiteiten voor de KU Leuven en de samenwerking binnen faculteit/departement/campus

Solliciteren voor deze vacature kan tot en met 31/03/2017 via onze
sluiten
Downloads : pdf

GERELATEERDE EENHEDEN :
GERELATEERDE DOMEINEN :