English version

25 2016 Robuuste Interfaceschakelingen voor Sensor-, Vermogen- en Regeltoepassingen

(Ref. ZAP-2016-126)

Tewerkstelling : Voltijds
Plaats : Geel
Solliciteren tot en met : 31/03/2017
Aan de Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen, Departement Elektrotechniek (ESAT), Onderzoekseenheid ADVISE van de KU Leuven Technologiecampus Geel, is er een voltijdse vacature in het zelfstandig academisch personeel in het domein van Robuuste interfaceschakelingen voor sensor-, vermogen- en regeltoepassingen. We zoeken internationaal georiënteerde kandidaten met een excellent onderzoeksdossier en met onderwijscompetentie op het gebied van elektronica.

25 2016 Robuuste Interfaceschakelingen voor Sensor-, Vermogen- en Regeltoepassingen

Het onderzoek binnen het Advanced Integrated Sensing Lab (ADVISE) op Technologiecampus Geel is gericht op de ontwikkeling van robuuste en stralingsharde elektronica. De onderzoeksgroep geniet internationale erkenning voor haar expertise in modellering en ontwerp van geïntegreerde elektronische schakelingen die weerstaan aan erg hoge stralingsdosissen. Dergelijke componenten vinden een ruime toepassing in huidige en toekomstige nucleaire (fissie- en fusie-) reactoren (bijv. ITER), experimenten in de deeltjesfysica (zoals bijvoorbeeld geïnstalleerd op de Large Hadron Collider (LHC) op CERN), de ruimtevaart, luchtvaart, medische beeldvorming, nucleaire veiligheid etc. De groep is lid van de wereldwijde CMS-collaboratie op CERN (CMS is, samen met ATLAS, een van de twee grootste experimenten gekoppeld aan de LHC).

Opdracht

Onderzoek

U ontwikkelt een onderzoeksprogramma op het gebied van robuuste interfaceschakelingen voor sensor-, vermogen- en regeltoepassingen.

Uw onderzoek spitst zich toe op het ontwerp van optimale, op maat gemaakte elektronische oplossingen zowel op chip- als op PCB-niveau met behulp van commercieel beschikbare elektronische componenten.

U werkt aan elektronische systemen voor uitdagende toepassingen zoals experimenten in de deeltjesfysica, nucleaire reactoren, beheer en transport van nucleair afval, lucht- en ruimtevaart, medische (nucleaire) beeldvorming, hoge-temperatuur reactoren en cryogene toepassingen, toepassingen in de automobielindustrie of andere uitdagende omgevingen.

U ontwikkelt daarnaast elektronische oplossingen ter ondersteuning van andere onderzoeksgroepen op de campus.

U bent in staat om competitief middelen te verwerven.

U versterkt het labo door het aantrekken of verwerven van bijkomende onderzoeksinfrastructuur.

U werkt intensief samen met de andere ADVISE onderzoekers om lopende onderzoeksprojecten te ondersteunen en toekomstige onderzoeksprojecten op te zetten.

U streeft naar excellentie in onderzoek en draagt zo bij aan de verdere ontwikkeling van de ADVISE onderzoeksgroep.

U zorgt voor internationale samenwerking met academische partners, begeleidt doctorandi en genereert wetenschappelijke output die internationaal aan de hoogste normen voldoet.

U zorgt voor financiering van toegepast onderzoek via lokale en internationale samenwerkingsverbanden met diverse industriële partners (inclusief KMO’s) via projecten en dienstverlening. U schenkt de nodige aandacht aan de valorisatie van de resultaten van uw onderzoek naar industrie/overheid/samenleving.

Onderwijs

U verzorgt kwalitatief hoogstaand onderwijs binnen het domein van sensoren, analoge, digitale, ingebedde of vermogen-elektronica, in de Bachelor en Master Industriële Ingenieurswetenschappen - Elektronica-ICT, Elektromechanica en Energie in de Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen op Technologiecampus Geel, met een duidelijk engagement voor de kwaliteit van de opleiding als geheel. U draagt ook bij aan het pedagogisch project van de faculteit/universiteit door begeleiding van masterproeven en als promotor van doctoraatsstudenten.

U ontwikkelt uw onderwijs overeenkomstig de visie van de KU Leuven op activerend en onderzoeksgebaseerd onderwijs en maakt gebruik van de mogelijkheden voor onderwijskundige professionalisering die de faculteit en de universiteit aanbieden.

Uw onderwijsopdracht wordt op grond van uw specifiek profiel in overleg bepaald. Ze is in de eerste jaren van uw aanstelling in omvang beperkt. Ook in uw verdere loopbaan besteedt de faculteit veel aandacht aan het evenwicht tussen onderzoeks- en onderwijstijd.

Naast de onderwijstaken op Technologiecampus Geel, kan gevraagd worden, dat u in het kader van het multicampusmodel van de faculteit, ook een beperkte onderwijsopdracht opneemt op een andere campus.

Dienstverlening

Wetenschappelijke, maatschappelijke en interne dienstverlening behoren eveneens tot uw opdracht.

U bent actief betrokken bij promotie van de Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen naar toekomstige studenten en neemt deel aan informatie- en PR-activiteiten van de faculteit.

Vereisten

U bent houder van een diploma master in de industriële wetenschappen: elektronica-ICT, master in de ingenieurswetenschappen: elektrotechniek of aanverwant, en van een doctoraat op proefschrift waarvan het onderwerp verband houdt met het onderzoeksdomein.

U beschikt over een sterk onderzoeksdossier in het vakgebied. De onderzoekskwaliteit blijkt uit publicaties in toonaangevende internationale tijdschriften, internationale onderzoekservaring en ervaring in samenwerking met bedrijven.

U hebt aantoonbare kwaliteiten voor het academisch onderwijs. Onderwijservaring is een pluspunt.

U beschikt over organisatorische vaardigheden en u bent collegiaal ingesteld. U bezit ook leidinggevende capaciteiten in een universitaire context.

De bestuurstaal van de KU Leuven is het Nederlands. Als u bij aanwerving geen of onvoldoende Nederlands kent, voorziet de KU Leuven in een opleidingsaanbod dat u moet toelaten om deel te nemen aan bestuursvergaderingen.
Vooraleer u een lesopdracht in het Nederlands of Engels doceert, wordt u de gelegenheid geboden om de daartoe vereiste kennis van het Nederlands resp. Engels te verwerven.

Aanbod

Wij bieden een voltijdse tewerkstelling in een intellectueel uitdagende omgeving. De KU Leuven is een onderzoeksintensieve, internationaal georiënteerde universiteit die zowel fundamenteel als toegepast wetenschappelijk onderzoek uitvoert. Zij is sterk inter- en multidisciplinair gericht en streeft naar internationale excellentie. Zij werkt hiervoor actief samen met haar onderzoekspartners in binnen- en buitenland. Haar studenten biedt ze een academische vorming aan die gebaseerd is op wetenschappelijk onderzoek van hoog niveau.

U werkt op Technologie Campus Geel, één van de  operationele sites van de KU Leuven multi-campus Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen.  De campus benadrukt de optimale begeleiding, ondersteuning en toezicht van studenten.

Afhankelijk van uw dossier en kwalificaties wordt u aangesteld of benoemd in een van de graden van het zelfstandig academisch personeel: docent, hoofddocent, hoogleraar of gewoon hoogleraar. Junior onderzoekers worden in principe aangesteld als docent tenure track voor een periode van 5 jaar; nadien worden ze, bij positieve evaluatie, vast benoemd als hoofddocent.

Interesse

Voor meer informatie over de inhoud van de functie kunt u contact opnemen met Prof. dr. ir. Paul Leroux, Campusvoorzitter van Technologiecampus Geel: paul.leroux@kuleuven.be, GSM +32 486 69 19 11 of Prof. dr. ir. Bart Nauwelaers, Departementsvoorzitter Elektrotechniek (ESAT): bart.nauwelaers@esat.kuleuven.be, tel. +32 16 32 11 14.
Solliciteren voor deze vacature kan tot en met 31/03/2017 via onze online sollicitatietoepassing.
Bij uw sollicitatie voegt u een research statement (max. 2 pagina’s) toe, die uw meerwaarde voor het onderzoeksprogramma van de ADVISE onderzoeksgroep aantoont. Daarnaast schetst u in een teaching statement uw visie op academisch onderwijs (max. 2 pagina’s).
Indien u problemen ondervindt bij het elektronisch solliciteren, kunt u mailen naar solliciteren@kuleuven.be.

Solliciteren voor deze vacature kan tot en met 31/03/2017 via onze
sluiten
Downloads : pdf

GERELATEERDE EENHEDEN :
GERELATEERDE DOMEINEN :