English version

25 2020 Breukmechanica en Vermoeing van Metalen

(Ref. ZAP-2016-117)

Tewerkstelling : Voltijds
Plaats : Gent
Solliciteren tot en met : 31/03/2017
Aan de Groep Wetenschap en Technologie, Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen, Departement Materiaalkunde, Technologiecluster Materialentechnologie Campus Gent van de KU Leuven is er een voltijdse academische vacature in het zelfstandig academisch personeel in het domein van breukmechanica en vermoeiing van metalen. We zoeken internationaal georiënteerde kandidaten met een excellent interdisciplinair onderzoeksdossier en met onderwijscompetentie op het gebied van breukmechanica en vermoeiing in het algemeen, waarbij sterke aandacht wordt besteed aan experimentele methodes, numerieke modellering, productieprocessen (e.g. verbindingen) alsook de metallografische aspecten.

25 2020 Breukmechanica en Vermoeing van Metalen

De Onderzoeksgroep Mechanica van Materialen, Producten en Processen (MeM2P) op de Technologiecampus Gent is ingebed in de Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen. Deze faculteit werd de afgelopen jaren door onafhankelijke accreditatiecommissies systematisch hoog gerangschikt op vlak van onderzoeks- en onderwijskwaliteit. De faculteit beschikt over een uitgebreid nationaal en internationaal netwerk zowel in de academische wereld als in de bedrijfswereld.
De onderzoeksgroep kan bogen op een degelijke onderzoeksinfrastructuur, een uitgebreid internationaal netwerk, connecties met bedrijven en non-profitorganisaties, een stabiel aanbod van talentvolle doctoraatsstudenten en een ondersteunende werkomgeving.
In het verleden heeft MeM2P onderzoek uitgevoerd naar het mechanisch gedrag van materialen in industriële toepassingen en dit meer specifiek door de ontwikkeling van numeriek-experimentele technieken (DIC, FEMU) ter identificatie van dit gedrag; dit heeft uiteindelijk in 2015 geleid tot de creatie van een spinoff (MatchID). In de afgelopen jaren is het onderzoek verschoven en spitst het zich toe op het statische en dynamisch gedrag van verbindingen in metalen structuren, met een toenemende focus op vermoeiings- en breukaspecten waar additionele expertise welkom is.

Opdracht

Onderzoek

U ontwikkelt een onderzoeksprogramma van internationaal niveau in het domein van breukmechanica en vermoeiing van metalen, met bijzondere aandacht voor verbindingen. De focus ligt op toepassingen met hoge sterkte stalen, roestvaste stalen en aluminium die zowel experimenteel als numeriek onderzocht worden. Gezien de industriële context staan bout- en lasverbindingen hierbij centraal.

U versterkt de bestaande onderzoekslijn en brengt complementaire expertise aan op gebied van breukmechanica, metallografie, numerieke en experimentele methodes (SEM, EBSD, XRD, …).

U zet samenwerkingsverbanden op binnen en buiten het departement.

U werkt rond uw onderzoeksprogramma een nationaal en internationaal samenwerkingsverband uit, en dit vooral met het bedrijfsleven. Tevens werkt u actief mee aan de ontwikkeling van toekomstige onderzoeksprojecten van de groep.

U bent in staat competitieve financiering te verwerven.

U streeft naar excellentie in uw onderzoek en levert zo een bijdrage aan de verdere uitbouw en  internationale uitstraling van de onderzoeksgroep en het departement.

U publiceert op het hoogste wetenschappelijke niveau, verwerft middelen voor toegepast onderzoek, bouwt de internationale samenwerking uit en begeleidt doctoraten van internationaal niveau.

U hecht de nodige aandacht aan de valorisatie voor overheid en bedrijfsleven in toegepast onderzoek.

Onderwijs

U verzorgt kwalitatief hoogstaand onderwijs binnen het ruime domein van de mechanica en de materiaalkunde, met een duidelijk engagement voor de kwaliteit van de opleiding als geheel. U draagt ook bij aan het pedagogisch project van de faculteit door begeleiding van masterproeven en als promotor van doctoraatsstudenten.

U ontwikkelt uw onderwijs overeenkomstig de visie van de KU Leuven op activerend en onderzoeksgebaseerd onderwijs en maakt gebruik van de mogelijkheden voor onderwijskundige professionalisering die de faculteit en de universiteit aanbieden.

Uw onderwijsopdracht wordt op grond van uw specifiek profiel in overleg bepaald. Ze is in de eerste jaren van uw aanstelling in omvang beperkt. Ook in uw verdere loopbaan besteedt de faculteit veel aandacht aan het evenwicht tussen onderzoeks- en onderwijstijd.

Dienstverlening

U bent bereid tot wetenschappelijke, maatschappelijke en interne dienstverlening.

U onderhoudt nauw contact met het werkveld (dit zowel met de grote toeleveranciers als met de eindgebruikers).

U speelt een actieve rol bij de profilering van de Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen ten aanzien van nieuwe studenten en het brede werkveld door participatie bij info- en opendeurdagen, netwerkmomenten en beurzen.

Vereisten

U hebt een diploma van doctor in de ingenieurswetenschappen of industriële ingenieurswetenschappen waarvan het onderwerp verband houdt met het onderzoeks- en onderwijsdomein.

U beschikt over een sterk onderzoeksdossier in het vakgebied. De onderzoekskwaliteit blijkt uit publicaties in toonaangevende tijdschriften en uit internationale onderzoekservaring, dit zowel binnen de academische wereld als de industrie.

Indien u recent gepromoveerd bent, is het van belang dat u uw onderzoeks- en groeipotentieel met academische referenties onderbouwt.

U hebt aantoonbare kwaliteiten voor het academisch onderwijs. Onderwijservaring is een pluspunt.

U beschikt over organisatorische vaardigheden en u bent collegiaal ingesteld. U bezit ook leidinggevende capaciteiten in een industriële of universitaire context.

De bestuurstaal van de KU Leuven is het Nederlands. Als u bij aanwerving geen of onvoldoende Nederlands kent, voorziet de KU Leuven in een opleidingsaanbod dat u moet toelaten om deel te nemen aan bestuursvergaderingen.
Vooraleer u een lesopdracht in het Nederlands of Engels doceert, wordt u de gelegenheid geboden om de daartoe vereiste kennis van het Nederlands resp. Engels te verwerven.

Aanbod

Wij bieden een voltijdse tewerkstelling in een intellectueel uitdagende omgeving. De KU Leuven is een onderzoeksintensieve, internationaal georiënteerde universiteit die zowel fundamenteel als toegepast wetenschappelijk onderzoek uitvoert. Zij is sterk inter- en multidisciplinair gericht en streeft naar internationale excellentie. Zij werkt hiervoor actief samen met haar onderzoekspartners in binnen- en buitenland. Haar studenten biedt ze een academische vorming aan die gebaseerd is op wetenschappelijk onderzoek van hoog niveau.

U werkt op de Technologiecampus in Gent, een historische en tegelijk dynamische en levendige stad op ongeveer 1 uur van Leuven met een sterke focus op technologisch en industriegerichte opleidingen en onderzoek. Gent ligt op 40 minuten afstand van Brussel, de hoofdstad van de Europese Unie, en op minder dan twee uur van Parijs, Londen en Amsterdam.

Afhankelijk van uw dossier en kwalificaties wordt u aangesteld of benoemd in een van de graden van het zelfstandig academisch personeel: docent, hoofddocent, hoogleraar of gewoon hoogleraar. Junior onderzoekers worden in principe aangesteld als docent tenure track voor een periode van 5 jaar; nadien worden ze, bij positieve evaluatie, vast benoemd als hoofddocent.

Interesse

Voor meer informatie over de inhoud van de functie kunt u contact opnemen met Prof. dr. ir. Martine Wevers, departementsvoorzitter Materiaalkunde (martine.wevers@kuleuven.be, +32 16 32 13 03) of Prof. dr. ir. Lieven De Strycker, campusvoorzitter Technologiecampus Gent (lieven.destrycker@kuleuven.be, +32 9 265 86 10).

U kunt tot 31/03/2017 solliciteren, uitsluitend via onze online sollicitatietoepassing. Als u bij het online solliciteren problemen ondervindt, kunt u mailen naar solliciteren@kuleuven.be.
Bij uw sollicitatie voegt u een research statement (max. 2 pagina’s) toe, dat uw meerwaarde voor het onderzoeksprogramma aantoont. Daarnaast schetst u in een teaching statement uw visie op academisch onderwijs (max. 2 pagina’s).

Solliciteren voor deze vacature kan tot en met 31/03/2017 via onze
sluiten
Downloads : pdf

GERELATEERDE EENHEDEN :
  • Technologiecluster Materialentechnologie, Technologiecampussen Gent en Aalst site - vacatures
  • Groep W&T, Technologiecampussen Gent en Aalst site - vacatures
  • KU Leuven, Technologiecampussen Gent en Aalst site - vacatures
  • KU Leuven - Universiteit site - vacatures
GERELATEERDE DOMEINEN :