English version

25 2021 Duurzame herwinning en valorisatie van materialen

(Ref. ZAP-2016-118)

Tewerkstelling : Voltijds
Plaats : Leuven
Solliciteren tot en met : 30/04/2017
Aan de Groep Wetenschap & Technologie van de KU Leuven, Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen, Departement Materiaalkunde, Technologiecluster Materialentechnologie Campus Groep T van de KU Leuven is er een voltijdse vacature in het zelfstandig academisch personeel in het domein van duurzame herwinning en valorisatie van materialen. We zoeken internationaal georiënteerde kandidaten met een excellent onderzoeksdossier en met onderwijscompetentie op het gebied van chemie, milieutechnologie en duurzaamheid van industriële processen.

25 2021 Duurzame herwinning en valorisatie van materialen

De Onderzoeksgroep Sustainable Engineering van de Campus Groep T in Leuven is ingebed in Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen. Deze faculteit werd de afgelopen jaren door onafhankelijke accreditatiecommissies systematisch hoog gerangschikt op vlak van onderzoeks- en onderwijskwaliteit. De faculteit beschikt over een uitgebreid nationaal en internationaal netwerk zowel in de academische wereld als in de bedrijfswereld.
De onderzoeksgroep kan bouwen op een degelijke onderzoeksinfrastructuur, een uitgebreid internationaal netwerk, connecties met bedrijven en non-profitorganisaties, een stabiel aanbod van talentvolle doctoraatsstudenten en een ondersteunende werkomgeving.
Hoe kunnen we blijven voldoen aan de behoeften van de huidige generatie zonder die van de toekomstige generaties in het gedrang te brengen? Daar zijn 20 onderzoekers uit alle disciplines van de ingenieursopleiding binnen de onderzoeksgroep Sustainable Engineering mee bezig. Zij hebben drie grote onderzoeklijnen uitgezet waaronder Life Cycle Engineering waarin onderzocht wordt hoe de productie duurzamer en milieuvriendelijker kan verlopen via o.m. eco-design, levenscyclusanalyse en rationeel energiegebruik.

Opdracht

Onderzoek

U ontwikkelt een eigen onderzoeksprogramma van internationaal niveau in het domein van het duurzaam herwinnen en valoriseren van materialen, met nadruk op thermische processen. Mogelijke onderzoekstopics zijn valorisatie en hergebruik van residu’s uit thermische afvalverwerkingsprocessen en duurzaam materialengebruik in waste-to-energy systems. U beschikt over een grondige kennis van levenscyclusanalyse en kan deze toepassen op de in uw onderzoek beoogde processen. Het beoogde onderzoek omvat experimenteel onderzoek op anorganische materiaalstromen waarvoor u gebruikt maakt van analytische apparatuur. Er wordt verwacht dat u bijdraagt  tot de verdere uitbouw van testfaciliteiten specifiek voor het beoogde onderzoek. Uw onderzoek biedt complementaire expertise met betrekking tot de lopende onderzoekslijnen “High temperature Processes and industrial Ecology” en “Sustainability Assessment of Material Life Cycles”.

U zet samenwerking op binnen en buiten de Technologiecluster Materialentechnologie van het Departement Materiaalkunde.

U ondersteunt nationale en internationale samenwerkingsverbanden van de onderzoeksgroep, zowel met universitaire als met industriële partners (in het bijzonder KMO’s), met het oog op industriële innovatie en wetenschappelijke output volgens de hoogste internationale standaarden.

U bent in staat competitieve financiering te verwerven.

U streeft naar excellentie in uw onderzoek en levert zo een bijdrage aan de verdere uitbouw van de onderzoeksgroep.

U publiceert op het hoogste wetenschappelijke niveau met aandacht voor vakbladen en verwerft middelen voor toegepast onderzoek, bouwt de internationale samenwerking uit en bent promotor van masterproeven en doctoraten.

U hecht de nodige aandacht aan de valorisatie voor overheid en bedrijfsleven in toegepast onderzoek.

Onderwijs

U verzorgt kwalitatief hoogstaand onderwijs binnen het domein van de chemie, milieutechnologie en duurzaamheid van industriële processen in de bachelor en masteropleiding industrieel ingenieur Chemie van de Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen, met een duidelijk engagement voor de kwaliteit van de opleiding als geheel.

U draagt ook bij aan het pedagogisch project van de faculteit/universiteit door begeleiding van masterproeven en als promotor van doctoraatsstudenten.

U ontwikkelt uw onderwijs overeenkomstig de visie van de KU Leuven op activerend en onderzoeksgebaseerd onderwijs en maakt gebruik van de mogelijkheden voor onderwijskundige professionalisering die de faculteiten de universiteit aanbieden.

Uw onderwijsopdracht wordt op grond van uw specifiek profiel in overleg bepaald.

Uw hoofdonderwijsopdracht gaat door op Campus Groep T Leuven.

Dienstverlening

U bent bereid tot wetenschappelijke, maatschappelijke en interne dienstverlening.

U bent bereid tot toegepaste onderzoeksprojecten in samenwerking met de industrie en overheid om een netwerk van industriële partners uit te bouwen.

U speelt een actieve rol bij de profilering van de Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen ten aanzien van nieuwe studenten en het brede werkveld.

Vereisten

U bent houder van een doctoraat in de ingenieurswetenschappen chemie op een proefschrift waarvan het onderwerp verband houdt met duurzaamheid van industriële processen.

U beschikt over industriële ervaring in de sector van de materiaaltechnologie of aanverwante, bij voorkeur in een internationale omgeving.

Een aantoonbaar netwerk in relevante industriële sectoren zoals bv. de afvalbehandelingssector wordt bijzonder gewaardeerd.

U beschikt over een sterk (toegepast) onderzoeksdossier in het vakgebied. De onderzoekskwaliteit blijkt uit publicaties in internationale tijdschriften, boeken en/of proceedings van internationale congressen, alsook uit succesvolle projecten en valorisatietrajecten in samenwerking met de industrie. Internationale ervaring is een pluspunt.

U hebt aantoonbare kwaliteiten voor het verzorgen van academisch onderwijs. Onderwijservaring is een pluspunt.

U beschikt over organisatorische vaardigheden en leidinggevende capaciteiten en bent collegiaal ingesteld.

De bestuurstaal van de KU Leuven is het Nederlands. Als u bij aanwerving geen of onvoldoende Nederlands kent, voorziet de KU Leuven in een opleidingsaanbod dat u moet toelaten om deel te nemen aan bestuursvergaderingen.
Vooraleer u een lesopdracht in het Nederlands of Engels doceert, wordt u de gelegenheid geboden om de daartoe vereiste kennis van het Nederlands resp. Engels te verwerven.

Aanbod

Wij bieden een voltijdse tewerkstelling in een intellectueel uitdagende omgeving. De KU Leuven is een onderzoeksintensieve, internationaal georiënteerde universiteit die zowel fundamenteel als toegepast wetenschappelijk onderzoek uitvoert. Zij is sterk inter- en multidisciplinair gericht en streeft naar internationale excellentie. Zij werkt hiervoor actief samen met haar onderzoekspartners in binnen- en buitenland. Haar studenten biedt ze een academische vorming aan die gebaseerd is op wetenschappelijk onderzoek van hoog niveau.

U werkt op de Campus Groep T in Leuven , een historische en tegelijk dynamische en levendige stad in het centrum van België, op twintig minuten afstand van Brussel, de hoofdstad van de Europese Unie, en op minder dan twee uur van Parijs, Londen en Amsterdam.

Afhankelijk van uw dossier en kwalificaties wordt u aangesteld of benoemd in een van de graden van het zelfstandig academisch personeel: docent, hoofddocent, hoogleraar of gewoon hoogleraar. Junior onderzoekers worden in principe aangesteld als docent tenure track voor een periode van 5 jaar; nadien worden ze, bij positieve evaluatie, vast benoemd als hoofddocent.

Interesse

Voor meer informatie over de inhoud van de functie kunt u contact opnemen met: Prof. dr. ir. Martine Wevers (martine.wevers@kuleuven.be, voorzitter Departement Materiaalkunde, +32-16-321303) of Prof. dr. ir. Koen Eneman (koen.eneman@kuleuven.be, campusvoorzitter Groep T Leuven, +32-16-301065)
U kunt tot 30/04/2017 solliciteren, uitsluitend via onze online sollicitatietoepassing. Als u bij het online solliciteren problemen ondervindt, kunt u mailen naar solliciteren@kuleuven.be.
Bij uw sollicitatie voegt u een research statement (max. 2 pagina’s) toe, dat uw meerwaarde voor het onderzoeksprogramma aantoont. Daarnaast schetst u in een teaching statement uw visie op academisch onderwijs (max. 2 pagina’s).
Indien u problemen ondervindt bij het elektronisch solliciteren, kunt u mailen naar solliciteren@kuleuven.be.

Solliciteren voor deze vacature kan tot en met 30/04/2017 via onze
sluiten
Downloads : pdf

GERELATEERDE EENHEDEN :
GERELATEERDE DOMEINEN :