English version

25 2017 Lastechniek en -technologie

(Ref. ZAP-2016-119)

Tewerkstelling : Voltijds
Plaats : Sint-Katelijne-Waver
Solliciteren tot en met : 31/03/2017
Aan de Groep Wetenschap & Technologie van de KU Leuven, Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen, Technologiecampus De Nayer is er een voltijdse vacature in het zelfstandig academisch personeel in het domein van Lastechniek en -technologie. We zoeken internationaal georiënteerde kandidaten met een excellent onderzoeksdossier, affiniteit met industriële toepassingen, en met onderwijscompetentie op het gebied van lastechnologie en productietechnieken in het algemeen, waarbij zowel sterke aandacht besteed wordt aan de processen alsook de materiaalkundige aspecten (bv. lasmetallurgie,..)

25 2017 Lastechniek en -technologie

Op Technologiecampus De Nayer richt het onderzoek zich op verbindingstechnologie als productietechniek alsook op de procesmatige ontwikkeling en beheersing van de diverse lastechnisch georiënteerde verbindings- en productietechnieken. De onderzoeksgroep, met zowel een nationaal als internationaal netwerk, heeft heel wat ervaring met de assessment van lasprocessen in de industrie en met de ontwikkeling via FEA van geoptimaliseerde lasprocedures (op dit moment enkel beperkt tot druklassen). Ontwikkeling, validatie en gebruik van deze lasprocedures worden ondersteund door dynamische experimenten in het laboratorium en in de industrie.

Opdracht

Onderzoek

 • U ontwikkelt een onderzoeksprogramma van internationaal niveau in het domein van de lastechniek en lastechnologie. Focus is vooral op smeltlastechnieken (vlamboog, laserlassen, ...). Uw expertise in het domein van de productietechnieken, metallurgie en materiaalkunde laat u toe om dergelijk programma uit te werken, complementair met bestaande onderzoekslijnen en aanwezige expertise in de onderzoeksgroep lastechniek.
 • U zet samenwerking op zowel binnen de direct relevante onderzoeksdepartementen (werktuigkunde, materiaalkunde) als daarbuiten.
 • U ondersteunt nationale en internationale samenwerkingsverbanden van de onderzoeksgroep, en dit vooral met het bedrijfsleven, en helpt ze te bevorderen en verder uit te bouwen. Ook werkt u actief mee aan de ontwikkeling van toekomstige onderzoeksprojecten van de groep.
 • U bent in staat competitieve financiering te verwerven.
 • U streeft naar excellentie in uw onderzoek en levert zo een bijdrage aan de verdere uitbouw van de onderzoeksgroep.
 • U publiceert in toonaangevende internationale tijdschriften, verwerft middelen voor onderzoek, bouwt de internationale samenwerking uit en bent promotor van masterproeven en doctoraten.

Onderwijs

 • U verzorgt kwalitatief hoogstaand onderwijs binnen het domein van de lastechnologie (lastechnieken, materiaalkunde, lasmetallurgie,..) in de opleiding Master of Science in Welding Engineering. U toont een duidelijk engagement voor de kwaliteit van de opleiding als geheel.
 • Daarnaast verzorgt u opleidingsonderdelen binnen de bacheloropleiding Elektromechanica (bv. productietechnieken, materiaalkunde,..).
 • U ontwikkelt uw onderwijs overeenkomstig de visie van de KU Leuven op activerend en onderzoeksgebaseerd onderwijs en maakt gebruik van de mogelijkheden voor onderwijskundige professionalisering die de faculteit en de universiteit aanbieden.
 • Uw onderwijsopdracht wordt op grond van uw specifiek profiel in overleg bepaald.

Dienstverlening

 • U bent bereid tot wetenschappelijke, maatschappelijke en interne dienstverlening.
 • U onderhoudt nauw contact met het werkveld (met focus op de bedrijven actief in lastechnologie).
 • U bent bereid om dienstverlening te verstrekken aan de overheid en de industrie in het kader van meer toegepaste onderzoeksopdrachten.
 • U speelt een actieve rol bij de profilering van de Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen ten aanzien van nieuwe studenten en het brede werkveld door bijvoorbeeld deel te nemen aan infodagen en informatiemomenten.

Vereisten

 • U bent houder van een doctoraat in de ingenieurswetenschappen of industriële ingenieurswetenschappen. U beschikt over een sterk onderzoeksdossier in het vakgebied. De onderzoekskwaliteit blijkt uit publicaties in internationale tijdschriften, boeken en proceedings van internationale congressen. Internationale ervaring is een belangrijk pluspunt.
  U hebt aantoonbare kwaliteiten voor het verzorgen van academisch onderwijs. Onderwijservaring is een pluspunt.
 • U beschikt over organisatorische vaardigheden en leidinggevende capaciteiten en bent collegiaal ingesteld.
 • Een zeer goede kennis van het Engels is een vereiste. De bestuurstaal van de KU Leuven is het Nederlands. Als u bij aanwerving geen of onvoldoende Nederlands kent, voorziet de KU Leuven in een opleidingsaanbod dat u moet toelaten om deel te nemen aan bestuursvergaderingen. Vooraleer u in het Nederlands of het Engels doceert, wordt u de gelegenheid geboden om de daartoe vereiste kennis van het Nederlands of respectievelijk het Engels te verwerven.

Aanbod

Wij bieden een voltijdse tewerkstelling in een intellectueel uitdagende omgeving. De KU Leuven is een onderzoeksintensieve, internationaal georiënteerde universiteit die zowel fundamenteel als toegepast wetenschappelijk onderzoek uitvoert. Zij is sterk inter- en multidisciplinair gericht en streeft naar internationale excellentie. Zij werkt hiervoor actief samen met haar onderzoekspartners in binnen- en buitenland. Haar studenten biedt ze een academische vorming aan die gebaseerd is op wetenschappelijk onderzoek van hoog niveau.

Uw hoofdwerkplaats is KU Leuven Technologiecampus De Nayer Sint-Katelijne-Waver, een academische campus, gelegen op ongeveer 45 km van Leuven met focus op technologisch en industriegerichte opleidingen en onderzoek. Andere technologiecampussen kunnen ook van uw expertise gebruik maken voor het verstrekken van onderwijs.

Afhankelijk van uw dossier en kwalificaties wordt u aangesteld of benoemd in een van de graden van het zelfstandig academisch personeel: docent, hoofddocent, hoogleraar of gewoon hoogleraar. Junior onderzoekers worden in principe aangesteld als docent tenure track voor een periode van 5 jaar; nadien worden ze, bij positieve evaluatie, vast benoemd als hoofddocent.

Interesse

Voor meer informatie over de inhoud van de functie kunt u contact opnemen met Prof. dr. ir. Dominiek Reynaerts (departementsvoorzitter Werktuigkunde, dominiek.reynaerts@kuleuven.be, +32 16 322 640), Prof. dr. ir. Martine Wevers (departementsvoorzitter Materiaalkunde, martine.wevers@kuleuven.be) of Prof. dr. ir. Jan Ivens (campusvoorzitter Technologiecampus De Nayer, jan.ivens@kuleuven.be, +32 16 328612).

U kunt tot 31/03/2017 solliciteren, uitsluitend via onze online sollicitatietoepassing. Als u bij het online solliciteren problemen ondervindt, kan u een mail sturen naar solliciteren@kuleuven.be.
Bij uw sollicitatie voegt u een research statement (max. 2 pagina’s) toe, dat uw meerwaarde voor het onderzoeksprogramma Lastechniek en -technologie aantoont. Daarnaast schetst u in een teaching statement uw visie op academisch onderwijs (max. 2 pagina’s).

Solliciteren voor deze vacature kan tot en met 31/03/2017 via onze
sluiten
Downloads : pdf

GERELATEERDE EENHEDEN :
 • Technologiecluster Werktuigkundige Industriële Ingenieurstechnieken, Technologiecampus De Nayer Sint-Katelijne-Waver site - vacatures
 • Groep W&T, Technologiecampus De Nayer Sint-Katelijne-Waver site - vacatures
 • KU Leuven, Technologiecampus De Nayer Sint-Katelijne-Waver site - vacatures
 • KU Leuven - Universiteit site - vacatures
GERELATEERDE DOMEINEN :