English version

25 2025 Flexibele en Geautomatiseerde Productiesystemen

(Ref. ZAP-2016-120)

Tewerkstelling : Voltijds
Plaats : Diepenbeek
Solliciteren tot en met : 31/03/2017
Aan de Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen, Departement Werktuigkunde, Technologiecampus Diepenbeek van de KU Leuven is er een voltijdse vacature in het zelfstandig academisch personeel in het domein van flexibele (agiele) en geautomatiseerde productiesystemen en robotica. We zoeken internationaal georiënteerde kandidaten met een excellent onderzoeksdossier, een sterke affiniteit met industriële toepassingen en met onderwijscompetentie op het gebied van mechanisch ontwerp.

25 2025 Flexibele en Geautomatiseerde Productiesystemen

Het departement Werktuigkunde is in Europa een van de hoofdrolspelers op het vlak van geautomatiseerde productiesystemen en robotica. Het departement is betrokken bij een groot aantal nationale en internationale onderzoeksprojecten en heeft een unieke onderzoeksinfrastructuur verworven. Het heeft een sterke band met de KU Leuven Tech Transfer Office LRD en met Vlaamse en Europese onderzoekscentra voor technologietransfer. Het departement is ook erg succesvol in het creëren van spin-off bedrijven, wat de sociaal-economische relevantie van zijn onderzoek illustreert. Vele van deze spin-off bedrijven zijn in hun domein technologieleiders, en hun producten en diensten zijn internationaal vermaard.
Met deze vacature wil het departement Werktuigkunde zijn industrie-georiënteerd onderzoekscentrum rond geautomatiseerde productiesystemen en robotica (ACRO) op Technologiecampus Diepenbeek strategisch versterken. Deze campus is één van de zeven KU Leuven campussen van de Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen en staat bekend voor zijn industrie-georiënteerde onderzoeksactiviteiten en voor zijn studentvriendelijke aanpak.
Via integratie op Technologiecampus Diepenbeek (ca. 10 leden van het senior academisch personeel) en in het departement Werktuigkunde (ca. 50 leden van het senior academisch personeel), heeft u toegang tot een soliede onderzoeksinfrastructuur, een uitgebreid internationaal onderzoeksnetwerk, connecties met de industrie en de non-profitsector, getalenteerde doctoraatsonderzoekers en een stimulerende werkomgeving.

Opdracht

Onderzoek

De industrie van de toekomst zal de confrontatie moeten aangaan met verschillende uitdagingen, zoals grote productvariaties, kleine seriegroottes en beperkte omsteltijden en herprogrammeertijden voor hun productiesystemen. Om deze uitdagingen het hoofd te bieden, zullen flexibele (agiele) en geautomatiseerde productiesystemen nodig zijn, die toelaten om complexe, geïndividualiseerde producten te vervaardigen op een ergonomische, veilige en goedkope manier. We nodigen kandidaten uit die toegepast onderzoek in dit domein willen uitbouwen, met een grote deskundigheid op het gebied van werktuigkunde.

Onderzoekslijnen die bijdragen tot het bereiken van het beoogde doel kunnen gesitueerd worden op verschillende niveaus. Op machine- of robotniveau betreft het bijvoorbeeld het ontwerp en de controle van nieuwe flexibele hanteergereedschappen voor het grijpen en manipuleren van complexe en/of vervormbare objecten met onzekere locatie, grootte en massa. Op systeemniveau kunnen onderzoeksactiviteiten bijvoorbeeld herconfigureerbare productiesystemen beogen, of het mechanisch ontwerp en de implementatie van goedkope soft robots voor mens-machine en machine-machine interactie. Op productniveau kan het onderzoek bijvoorbeeld het modelgebaseerd productontwerp voor een verbeterde manipuleerbaarheid door flexibele en geautomatiseerde productiesystemen nastreven. We verwelkomen echter ook kandidaten met alternatieve en aanvullende onderzoeksactiviteiten in lijn met het doel van agiele en geautomatiseerde productiesystemen.

U ontwikkelt en coördineert een onderzoeksprogramma van internationaal niveau binnen één of enkele toepassingsdomeinen van flexibele (agiele) en geautomatiseerde productiesystemen. Bovendien bouwt u een efficiënte samenwerking uit met de regionale en internationale industrie.

U neemt het initiatief om een nauwe samenwerking op te zetten met de huidige personeelsleden op de campus, met het departement, en met onderzoekers op de andere KU Leuven departementen en campussen.

U streeft naar excellentie in uw onderzoek en levert zo een bijdrage aan de verdere uitbouw van de onderzoeksgroep, haar infrastructuur en dienstverlening voor de gemeenschap en de Vlaamse en Europese industrie.

U bent in staat competitieve financiering te verwerven.

U publiceert op een hoog wetenschappelijk niveau, verwerft middelen voor toegepast onderzoek, bouwt internationale samenwerking uit en bent promotor van doctoraten op een internationaal niveau.

U besteedt aanzienlijke aandacht aan valorisatie ten behoeve van de overheid en van bedrijven in toegepast onderzoek.

Onderwijs

U draagt bij tot het onderwijs binnen de academische programma’s van de Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen. De academische programma’s aangeboden door deze faculteit hebben tot doel ingenieurs op te leiden met een sterke focus op technologische ontwikkeling en probleem-oplossen nauw aansluitend bij de industrie. De onderwijsactiviteiten vinden plaats op één of meerdere locaties, maar voornamelijk op Technologiecampus Diepenbeek.

U verzorgt kwalitatief hoogstaand onderwijs binnen het domein van mechanisch ontwerp (voorbeelden van opleidingsonderdelen in dit domein zijn mechanica, grafisch en mechanisch ontwerp, begeleiding van bachelorproeven in elektromechanica), met een duidelijk engagement voor de kwaliteit van de opleiding als geheel.

U draagt ook bij tot het pedagogisch project van de Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen door het begeleiden van masterproeven en als promotor van doctoraatstudenten.

U ontwikkelt uw onderwijs overeenkomstig de visie van de KU Leuven op activerend en onderzoeksgebaseerd onderwijs en maakt gebruik van de mogelijkheden voor onderwijskundige professionalisering die de faculteit en de universiteit aanbieden.

Dienstverlening

U bent bereid tot wetenschappelijke, maatschappelijke en interne dienstverlening. In het bijzonder bent U bereid om dienstverlening te verstrekken aan de overheid en de industrie in het kader van toegepaste onderzoeksopdrachten. Hiertoe blijft u op de hoogte zowel van de wetenschappelijke stand van zaken als de industriële gang van zaken in het domein van flexibele en geautomatiseerde productiesystemen. U speelt een actieve rol bij de profilering van de Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen ten aanzien van nieuwe studenten en het brede werkveld door bijvoorbeeld deel te nemen aan infodagen en informatiemomenten.

Vereisten

U bent houder van een doctoraat in de Werktuigkunde of u heeft een soortgelijke, hieraan gerelateerde graad, en U beschikt over aantoonbare expertise in het domein van de vacature (bijv. via het onderwerp van uw doctoraatsthesis).

De ideale kandidaat combineert een sterk onderzoeksprofiel met ervaring in een industriële omgeving op het gebied van geautomatiseerde productiesystemen. De onderzoekskwaliteit blijkt uit publicaties in vooraanstaande internationale tijdschriften en notulen van internationale congressen, en uit internationale onderzoekservaring.

U hebt aantoonbare kwaliteiten voor het verzorgen van academisch onderwijs. Onderwijservaring is een pluspunt.

U beschikt over organisatorische vaardigheden en leidinggevende capaciteiten en bent collegiaal ingesteld. U bent bereid een onderzoeksgroep en onderwijsactiviteiten te coördineren binnen KU Leuven.

Een zeer goede kennis van het Engels is een vereiste. De bestuurstaal van de KU Leuven is het Nederlands. Als u bij aanwerving geen of onvoldoende Nederlands kent, voorziet de KU Leuven in een opleidingsaanbod dat u moet toelaten om deel te nemen aan bestuursvergaderingen. Vooraleer u een lesopdracht in het Nederlands of Engels doceert, wordt u de gelegenheid geboden om de daartoe vereiste kennis van het Nederlands resp. Engels te verwerven.

Aanbod

Wij bieden een voltijdse tewerkstelling in een intellectueel uitdagende omgeving aan. De KU Leuven is een onderzoeksintensieve, internationaal georiënteerde universiteit die zowel fundamenteel als toegepast wetenschappelijk onderzoek uitvoert. Zij is sterk inter- en multidisciplinair gericht en streeft naar internationale excellentie. Zij werkt hiervoor actief samen met haar onderzoekspartners in binnen- en buitenland. Haar studenten biedt ze een academische vorming aan die gebaseerd is op wetenschappelijk onderzoek van hoog niveau. Wat betreft onderwijs is het profiel van de verschillende ingenieurscurricula afgestemd op de sociaal-economische noden.

U werkt in Hasselt (Diepenbeek), een groene, dynamische en levendige stad in het Oosten van België, op ongeveer een uur van Eindhoven, Aken en Brussel, de hoofdstad van de Europese Unie, en minder dan 2 uur van Parijs, Londen en Amsterdam.

Afhankelijk van uw dossier en kwalificaties wordt u aangesteld of benoemd in één van de graden van het zelfstandig academisch personeel: docent, hoofddocent, hoogleraar of gewoon hoogleraar. Junior onderzoekers worden in principe aangesteld als docent tenure track voor een periode van 5 jaar; nadien worden ze, bij positieve evaluatie, vast benoemd als hoofddocent.

Interesse

Voor meer informatie over de inhoud van de functie kunt u contact opnemen met Prof. dr. ir. Dominiek Reynaerts, departementsvoorzitter Werktuigkunde (dominiek.reynaerts@kuleuven.be) of Prof. ir. Myriam Lynen, campusvoorzitter Technologiecampus Diepenbeek (myriam.lynen@kuleuven.be).
U kunt tot 31/03/2017 solliciteren, uitsluitend via onze online sollicitatietoepassing. Als u bij het online solliciteren problemen ondervindt, kunt u een mail sturen naar solliciteren@kuleuven.be.
Gelieve aan uw sollicitatiedossier een onderzoeksvisie toe te voegen (niet meer dan 2 pagina’s), die uw toegevoegde waarde aantoont voor het onderzoek naar flexibele (agiele) en geautomatiseerde productiesystemen. Gelieve ook uw visie omtrent academisch onderwijs te beschrijven (niet meer dan 2 pagina’s).

Solliciteren voor deze vacature kan tot en met 31/03/2017 via onze
sluiten
Downloads : pdf

GERELATEERDE EENHEDEN :
  • Technologiecluster Werktuigkundige Industriële Ingenieurstechnieken, Technologiecampus Diepenbeek site - vacatures
  • Groep W&T, Technologiecampus Diepenbeek site - vacatures
  • KU Leuven, Technologiecampus Diepenbeek site - vacatures
  • KU Leuven - Universiteit site - vacatures
GERELATEERDE DOMEINEN :