English version

25 2019 Logistieke Technologie 4.0

(Ref. ZAP-2016-133)

Tewerkstelling : Voltijds
Plaats : Gent
Solliciteren tot en met : 31/03/2017
Aan het departement Werktuigkunde van de KU Leuven op de technologiecampus Gent is er een voltijdse vacature in het zelfstandig academisch personeel in het domein van technologie voor de logistieke sector. We zoeken internationaal georiënteerde kandidaten met een excellent onderzoeksdossier, ervaring in industriële samenwerking en met onderwijscompetentie op het gebied van mechanisch ontwerp en automatisering van machines.

25 2019 Logistieke Technologie 4.0

Het onderzoek van het departement Werktuigkunde richt zich op de belangrijkste maatschappelijke uitdagingen waarmee onze samenleving geconfronteerd wordt: de duurzaamheid van de energievoorziening, het mobiliteitsprobleem in onze belangrijkste agglomeraties, gezondheidszorg voor de vergrijzende bevolking en de bescherming van onze welvaart door continue industriële innovatie. Het departement is dan ook betrokken bij een groot aantal onderzoeksprojecten en is sterk verbonden met de valorisatiediensten van de universiteit en met onderzoeksinstituten voor technologie-overdracht op Vlaams en Europees niveau. Het departement telt ca. 50 professoren en ongeveer 400 medewerkers. In de loop der jaren heeft het departement een unieke onderzoeksinfrastructuur verworven. Het departement is bijzonder actief in spin-off creatie, wat de sociaal-economische relevantie van zijn onderzoek illustreert. Veel van deze spin-offs zijn technologische leiders in hun vakgebied, en hun producten en diensten genieten wereldfaam.
Via deze vacature versterkt het Departement Werktuigkunde de onderzoeksactiviteiten rond logistieke technologie op Technologiecampus Gent, die een zeer ruime populatie aan studenten industrieel ingenieur elektromechanica kent. Het onderzoek rond logistieke technologie 4.0 is ondergebracht bij de onderzoeksgroep “Mechanica en sturing van aandrijfsystemen” op genoemde campus, maar biedt ruimte en reële mogelijkheden voor samenwerking met talrijke andere onderzoeksgroepen op deze campus, binnen het departement en binnen de faculteit. Via het departement, de campus en de onderzoeksgroep hebt u toegang tot een uitgebreid netwerk van bedrijven in de industrie en de logistieke sector en beschikt u over een degelijke onderzoeksinfrastructuur en een uitgebreid internationaal netwerk.

Opdracht

Onderzoek

 • U ontwikkelt een toegepast onderzoeksprogramma van internationaal niveau binnen het ruime domein van de logistieke technologie voor de toekomst, waarbij de ontwikkeling van nieuwe apparatuur met ingebouwde intelligentie voor slimme logistiek in het Industrie 4.0 tijdperk centraal staat (“Logistieke Technologie 4.0” of “Supply Chain Technology 4.0”). De beoogde toestellen stemmen zich real-time af op de goederen die ze actueel behandelen en zijn ook verbonden met ‘the industrial internet of things’, waardoor real-time monitoring en aanpassing mogelijk wordt. Niet-beperkende voorbeelden betreffen goederendragers met hoge flexibiliteit, hoge snelheden en een gedrag dat zich aanpast aan de omgeving; snelle autonome systemen voor beladen van transportvoertuigen; pallettiseermachines voor random gemengde goederen; slimme goederen safes (“brievenbussen” voor goederen); snelle sorteersystemen geschikt voor kwetsbare of oriëntatiegevoelige producten; etc.
 • U integreert in uw onderzoek nieuwe inzichten en onderzoeksresultaten uit diverse domeinen van de ingenieurswetenschappen, en hebt uitgesproken interesse voor doorontwikkeling tot een hoog Technology Readiness Level (TRL). Hiervoor integreert u innovatief mechanisch ontwerp met een state-of-the art sturing die real time data uitwisselt met gemanipuleerde goederen en remote devices. U hecht bovendien aandacht aan de valorisatie van uw onderzoeksresultaten voor overheid en bedrijfsleven.
 • U zet samenwerkingsverbanden op binnen en buiten het departement. U werkt rond uw onderzoeksprogramma bovendien internationale en industriële samenwerkingsverbanden uit. 
 • U bent in staat competitieve financiering te verwerven.
 • U streeft naar excellentie in uw onderzoek en levert zo een bijdrage aan de verdere uitbouw het departement, de campus en de faculteit.
 • U  begeleidt doctoraten en publiceert op internationaal niveau.

Onderwijs

 • U verzorgt kwalitatief hoogstaand onderwijs binnen de opleidingsprogramma’s van de Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen. Deze academische programma’s beogen het opleiden van ingenieurs met een sterke focus op industry-ready technologische ontwikkeling. Uw onderwijsactiviteiten situeren zich binnen het domein van de machinebouw en de automatisering, met een duidelijk engagement voor de kwaliteit van de opleiding als geheel. U draagt ook bij aan het pedagogisch project van de faculteit door begeleiding van masterproeven en als promotor van doctoraatsstudenten.
 • U ontwikkelt uw onderwijs overeenkomstig de visie van de KU Leuven op activerend en onderzoeksgebaseerd onderwijs en maakt gebruik van de mogelijkheden voor onderwijskundige professionalisering die de faculteit en de universiteit aanbieden.
 • Uw concrete onderwijsopdracht wordt op grond van uw specifiek profiel in overleg bepaald. Ze situeert zich voornamelijk in de bachelor in de industriële wetenschappen, de master in de industriële wetenschappen: elektromechanica, en de master in de industriële wetenschappen: energie op technologiecampus Gent, maar ook andere technologiecampussen kunnen van uw expertise gebruik maken voor het verstrekken van onderwijs. De onderwijsopdracht is in de eerste jaren van uw aanstelling in omvang beperkt. Ook in uw verdere loopbaan besteedt de faculteit veel aandacht aan het evenwicht tussen onderzoeks- en onderwijstijd.

Dienstverlening

 • U bent bereid tot wetenschappelijke, maatschappelijke en interne dienstverlening. U bent in het bijzonder bereid tot dienstverlening aan de overheid en de industrie in het kader van toegepast onderzoek. Daarom blijft u op de hoogte van zowel de wetenschappelijke stand van zaken als de industriële praktijk.
 • U onderhoudt nauw contact met de industrie en de logistieke sector.
 • U speelt een actieve rol in het profileren van de faculteit industriële ingenieurswetenschappen naar toekomstige studenten en het brede werkveld bijvoorbeeld door deelname aan informatiedagen en evenementen.

Vereisten

 • U hebt een diploma van doctor in de industriële ingenieurswetenschappen, in de ingenieurswetenschappen of een verwant diploma.
 • U beschikt over een sterk onderzoeksdossier in het domein automatisering van machines of apparaten en/of relevante industriële ervaring.
 • U hebt aantoonbare kwaliteiten voor het academisch onderwijs. Onderwijservaring is een pluspunt.
 • U beschikt over organisatorische vaardigheden en u bent collegiaal ingesteld. U bezit ook leidinggevende capaciteiten in een universitaire context.


De bestuurstaal van de KU Leuven is het Nederlands. Als u bij aanwerving geen of onvoldoende Nederlands kent, voorziet de KU Leuven in een opleidingsaanbod dat u moet toelaten om deel te nemen aan bestuursvergaderingen.  Vooraleer u een lesopdracht in het Nederlands of Engels doceert, wordt u de gelegenheid geboden om de daartoe vereiste kennis van het Nederlands resp. Engels te verwerven.

Aanbod

Wij bieden een voltijdse tewerkstelling in een intellectueel uitdagende omgeving. De KU Leuven is een onderzoeksintensieve, internationaal georiënteerde universiteit die zowel fundamenteel als toegepast wetenschappelijk onderzoek uitvoert. Zij is sterk inter- en multidisciplinair gericht en streeft naar internationale excellentie. Zij werkt hiervoor actief samen met haar onderzoekspartners in binnen- en buitenland. Haar studenten biedt ze een academische vorming aan die gebaseerd is op wetenschappelijk onderzoek van hoog niveau.

U werkt voornamelijk in Gent, een historische en tegelijk dynamische en levendige stad in het centrum van België, op dertig minuten van Brussel, de hoofdstad van de Europese Unie, en op minder dan twee uur van Parijs, Londen en Amsterdam.

Afhankelijk van uw dossier en kwalificaties wordt u aangesteld of benoemd in een van de graden van het zelfstandig academisch personeel: docent, hoofddocent, hoogleraar of gewoon hoogleraar. Junior onderzoekers worden in principe aangesteld als docent tenure track voor een periode van 5 jaar; nadien worden ze, bij positieve evaluatie, vast benoemd als hoofddocent.

Interesse

Voor meer informatie over de inhoud van de functie kunt u contact opnemen met Prof. dr. ir. Dominiek Reynaerts, departementsvoorzitter Werktuigkunde (dominiek.reynaerts@kuleuven.be, +32-16-322640) of Prof. dr. ir. Lieven De Strycker, campusvoorzitter Technologiecampus Gent (lieven.destrycker@kuleuven.be, +32 499 524 806).
U kunt tot 31/03/2017 solliciteren, uitsluitend via onze online sollicitatietoepassing. Als u bij het online solliciteren problemen ondervindt, kan u een email sturen naar solliciteren@kuleuven.be.
Bij uw sollicitatie voegt u een research statement (max. 2 pagina’s) toe, dat uw meerwaarde voor het voorgestelde onderzoeksprogramma aantoont. Daarnaast schetst u in een teaching statement uw visie op academisch onderwijs (max. 2 pagina’s).

Solliciteren voor deze vacature kan tot en met 31/03/2017 via onze
sluiten
Downloads : pdf

GERELATEERDE EENHEDEN :
 • Technologiecluster Werktuigkundige Industriële Ingenieurstechnieken, Technologiecampussen Gent en Aalst site - vacatures
 • Groep W&T, Technologiecampussen Gent en Aalst site - vacatures
 • KU Leuven, Technologiecampussen Gent en Aalst site - vacatures
 • KU Leuven - Universiteit site - vacatures
GERELATEERDE DOMEINEN :