English version

Vermogenelektronica

(Ref. ZAP-2016-153)

Tewerkstelling : Voltijds
Plaats : Diepenbeek
Solliciteren tot en met : 30/04/2017
Aan de Faculteit industriële Ingenieurswetenschappen, Technologiecampus Diepenbeek van de KU Leuven is er een voltijdse vacature in het zelfstandig academisch personeel in het domein van de vermogenelektronica. We zoeken internationaal georiënteerde kandidaten met een excellent onderzoeksdossier en met onderwijscompetentie op het gebied van vermogenelektronica en de sturing van elektrisch vermogen.

Vermogenelektronica

U bent lid van de Faculteit industriële Ingenieurswetenschappen op de Technologiecampus Diepenbeek.
U bent lid van de onderzoeksgroep elektrische systemen in het samenwerkingsverband EnergyVille in Genk. EnergyVille bouwt momenteel een uitgebreide en degelijke onderzoeksinfrastructuur voor energie-opwekking (met inbegrip van onder andere fotovoltaïsche systemen), energie opslag, thermische systemen en de distributie van energie uit. Dit ecosysteem van energiesystemen vereist op meerdere niveaus, de sturing en de optimalisatie van het vermogen en de efficiëntie en dit creëert meerdere mogelijkheden voor nieuw onderzoek in het domein van vermogenelektronica.
U werkt nauw samen met de KU Leuven afdeling ESAT/ELECTA.

Opdracht

Onderzoek

 • U ontwikkelt een onderzoeksprogramma ingebed in en gealigneerd met de onderzoeksobjectieven en doelstellingen van EnergyVille.
 • U werkt nauw samen met de leden van het EnergyVille-team en u helpt actief mee aan de uitvoering van de lopende onderzoeksprojecten.Dit omvat nauwe samenwerking met de leden van ESAT/ELECTA, IMO (UHasselt), IMECen VITO.
 • U werkt rond uw onderzoeksprogramma een internationaal samenwerkingsverband uit, bijvoorbeeld met onderzoeksgroepen uit de regio Eindhoven (EPE, TUE).  Ook werkt u actief mee aan de ontwikkeling van toekomstige onderzoeksprojecten van de groep.
 • U bent in staat financiering te verwerven in een competitieve context.
 • U onderhoudt goede contacten met lokale bedrijven in het domein van de vermogenelektronica (bijvoorbeeld met bedrijven als EpiGaN, ...) en u bent bereid gezamenlijke ontwikkelprojecten uit te werken met deze lokale industrie. U bent ook bereid deze lokale industrie te betrekken als valorisatiepartner in grotere onderzoeksprojecten.
 • U bent in staat nieuwe vermogenapplicaties, stuursystemen en energie-omvormers te bouwen met state-of-the-art prestaties en deze kennis toegankelijk te maken via publicaties.
 • U streeft naar excellentie in uw onderzoek.
 • U publiceert op het hoogste wetenschappelijke niveau, verwerft middelen voor toegepast onderzoek, bouwt de internationale samenwerking uit en initieert en begeleidt doctoraten.
 • U hecht de nodige aandacht aan de valorisatie voor overheid en bedrijfsleven in toegepast onderzoek.

Onderwijs

 • U verzorgt kwalitatief hoogstaand onderwijs binnen het domein van vermogencontrole en vermogensystemen (met inbegrip van schakelen van vermogen, vermogenomzetting en energie­distributie), met een duidelijk engagement voor de kwaliteit van de opleiding als geheel. U draagt ook bij aan het pedagogisch project van de universiteit door begeleiding van masterproeven.
 • U neemt de leiding van het opleidingsprogramma Energie op de Technologiecampus Diepenbeek, met inbegrip van de langetermijnvisie op de inhoud van het opleidingsdomein Energie op de campus.
 • U ontwikkelt uw onderwijs overeenkomstig de visie van de KU Leuven op activerend en onderzoeksgebaseerd onderwijs en maakt gebruik van de mogelijkheden voor onderwijskundige professionalisering die de faculteit en de universiteit aanbieden.

Dienstverlening

 • U bent bereid tot wetenschappelijke, maatschappelijke en interne dienstverlening.

Vereisten

 • U hebt een diploma van doctor in de Ingenieurswetenschappen of in de  Industriële Ingenieurswetenschappen met klemtoon op vermogenelektronica.
 • U beschikt over een sterk onderzoeksdossier. De onderzoekskwaliteit blijkt uit publicaties in toonaangevende tijdschriften. Internationale ervaring is een belangrijk pluspunt. U heeft affiniteit met toegepast wetenschappelijk onderzoek en staat open voor industriële samenwerking. 
 • Indien u recent gepromoveerd bent, is het van belang dat u uw onderzoeks- en groeipotentieel met academische referenties onderbouwt.
 • U hebt een diep inzicht in de vermogencomponenten (schakelaars, diodes en passieve elementen) die gebruikt worden in hedendaagse state-of-the-art vermogensystemen, en op de bijbehorende schakelingen voor energietoepassingen.
 • U hebt aantoonbare kwaliteiten voor het academisch onderwijs. Onderwijservaring in het domein van vermogenelektronica en energiesystemen is een pluspunt.
 • U beschikt over organisatorische vaardigheden en u bent collegiaal ingesteld. U bezit ook leidinggevende capaciteiten in een universitaire context.

De bestuurstaal van de KU Leuven is het Nederlands. Als u bij aanwerving geen of onvoldoende Nederlands kent, voorziet de KU Leuven in een opleidingsaanbod dat u moet toelaten om deel te nemen aan bestuursvergaderingen. Vooraleer u een lesopdracht in het Nederlands of Engels doceert, wordt u de gelegenheid geboden om de daartoe vereiste kennis van het Nederlands resp. Engels te verwerven.

Aanbod

Wij bieden een voltijdse tewerkstelling in een intellectueel uitdagende omgeving. De KU Leuven is een onderzoeksintensieve, internationaal georiënteerde universiteit die zowel fundamenteel als toegepast wetenschappelijk onderzoek uitvoert. Zij is sterk inter- en multidisciplinair gericht en streeft naar internationale excellentie. Zij werkt hiervoor actief samen met haar onderzoekspartners in binnen- en buitenland. Haar studenten biedt ze een academische vorming aan die gebaseerd is op wetenschappelijk onderzoek van hoog niveau.

U werkt zowel op de Technologiecampus Diepenbeek van de KU Leuven als in EnergyVille (http://energyville.be/) te Genk. Beide campussen liggen dicht bij elkaar, wat een nauwe samenwerking mogelijk maakt.

Afhankelijk van uw dossier en kwalificaties wordt u aangesteld of benoemd in een van de graden van het zelfstandig academisch personeel: docent, hoofddocent, hoogleraar of gewoon hoogleraar. Junior onderzoekers worden in principe aangesteld als docent tenure track voor een periode van 5 jaar; nadien worden ze, bij positieve evaluatie, vast benoemd als hoofddocent.

Interesse

Voor meer informatie over de inhoud van de functie kan u contact opnemen met prof. dr. ir. Bart Nauwelaers, departementsvoorzitter ESAT (tel.: +32 16 32 11 14, bart.nauwelaers@esat.kuleuven.be) of Prof. ir. Myriam Lynen, campusvoorzitter Technologiecampus Diepbeek (tel.: +32 11 18 03 10, myriam.lynen@kuleuven.be).

U kunt tot 30/04/2017 solliciteren, uitsluitend via onze online sollicitatietoepassing. Als u bij het online solliciteren problemen ondervindt, kunt u terecht bij solliciteren@kuleuven.be. Bij uw sollicitatie voegt u een research statement (max. 2 pagina’s) toe, dat uw meerwaarde voor het onderzoeksprogramma aantoont. Daarnaast schetst u in een teaching statement uw visie op academisch onderwijs (max. 2 pagina’s).

Solliciteren voor deze vacature kan tot en met 30/04/2017 via onze
sluiten
Downloads : pdf

GERELATEERDE EENHEDEN :
GERELATEERDE DOMEINEN :