English version

Academische positie in Operations Management

(Ref. ZAP-2017-2)

Tewerkstelling : Voltijds
Plaats : Leuven
Solliciteren tot en met : 18/03/2017
Aan de Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen (FEB) van de KU Leuven is een voltijdse academische positie vacant in het domein van Operations Management. We zoeken gemotiveerde kandidaten met een veelbelovend onderzoeksdossier en met aantoonbare onderwijscompetentie in dit domein.

Academische positie in Operations Management

Opdracht

Onderzoek

U ontwikkelt uw onderzoek in het domein van operations management en komt hierbij terecht in de onderzoeksgroep Productie en Logistiek binnen de onderzoekseenheid Kwantitatieve Beleidsmethoden en Beleidsinformatica.

U ontwikkelt geleidelijk een eigen onderzoeksprogramma van internationaal niveau in een veelbelovend deelgebied van operations management toegepast op (bedrijfs)economische vraagstukken. U streeft naar excellentie in uw onderzoek en levert zo een bijdrage aan de reputatie van de FEB.

Bij uw kandidaatstelling voegt u een research statement (max. 2 pagina’s) toe, dat uw meerwaarde voor het onderzoeksprogramma van de onderzoeksgroep aantoont.

Onderwijs

U verzorgt kwalitatief hoogstaand academisch onderwijs binnen het domein van Operations Management.  Afhankelijk van uw ervaring en loopbaanfase, bestaat uw onderwijsopdracht uit twee of drie van de volgende vakken: Supply Chain Management, Organisatie van het productieproces en Operations Strategy in Manufacturing and Services. De keuze van deze vakken wordt in onderling overleg gemaakt. We verwachten dat uw onderwijsprestaties voldoen aan de eisen die aan academische opleidingen worden gesteld wat niveau, oriëntatie en academisch gehalte betreft. U draagt verder bij aan het onderwijs via de begeleiding van masterproeven en als promotor van doctoraatsstudenten.

U ontwikkelt uw onderwijs in lijn met de KU Leuven-visie op activerend en onderzoeksgebaseerd onderwijs, en maakt gebruik van de mogelijkheden voor onderwijskundige professionalisering die de faculteit en de universiteit aanbieden. U draagt ook bij aan het pedagogisch project van de universiteit en toont het nodige engagement voor de kwaliteit van de opleiding.

U schetst in een teaching statement uw visie op academisch onderwijs (max. 1 pagina).

Vereisten

U heeft een diploma van doctor in de economische wetenschappen, de bedrijfseconomie of bedrijfskunde met klemtoon op operations management, of een ander doctoraatsdiploma met aantoonbare expertise in het beoogde onderzoeksdomein.

U beschikt over aantoonbaar onderzoekspotentieel in het vakgebied. De onderzoekskwaliteit blijkt uit de kwaliteit van het doctoraal proefschrift, publicaties in internationale tijdschriften en/of uit internationale onderzoekservaring. Indien u recent gepromoveerd bent, is het van belang dat u uw groeipotentieel met academische referenties kan onderbouwen.

U heeft ervaring met academisch onderwijs en beschikt over aantoonbare didactische vaardigheden. Ervaring in onderzoeksgebaseerd onderwijs is een pluspunt. U beschikt ook over de nodige communicatieve en organisatorische vaardigheden en u bent een teamspeler.

Een goede kennis van het Engels is een vereiste. De bestuurstaal van de KU Leuven is het Nederlands. Als u bij aanwerving geen of onvoldoende Nederlands kent, voorziet de KU Leuven in een opleidingsaanbod dat u moet toelaten om deel te nemen aan bestuursvergaderingen. Vooraleer u een lesopdracht in het Nederlands of Engels doceert, wordt u de gelegenheid geboden om de daartoe vereiste kennis van het Nederlands resp. Engels te verwerven.

Aanbod

Wij bieden u een dynamische en internationaal georiënteerde onderzoeksomgeving. Voor meer informatie zie: http://www.feb.kuleuven.be en http://feb.kuleuven.be/focus/  
De Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen werd de afgelopen jaren door onafhankelijke accreditatiecommissies systematisch hoog gerangschikt op het vlak van onderzoeks- en onderwijskwaliteit. FEB heeft de gerenommeerde EQUIS-accreditatie verworven en beschikt over een uitgebreid nationaal en internationaal netwerk, zowel in de academische als in de bedrijfswereld.

De benoeming gebeurt afhankelijk van de kwalificaties en de academische ervaring in tenure track met evaluatie na 5 jaar, of in de graad van hoofddocent of hoogleraar.

De KU Leuven voert een gelijke kansen- en diversiteitsbeleid en moedigt kandidaten uit groepen die binnen de universiteit momenteel ondervertegenwoordigd zijn expliciet aan om zich kandidaat te stellen.

Interesse

Meer informatie is te verkrijgen bij prof. dr. Luc Sels, Decaan, Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen, luc.sels@kuleuven.be of prof. dr. Erik Demeulemeester, Voorzitter onderzoekseenheid Kwantitatieve Beleidsmethoden en Beleidsinformatica, erik.demeulemeester@kuleuven.be.
Externe referentiebrieven kunnen gestuurd worden naar evi.fosse@kuleuven.be.
Indien u problemen ondervindt bij het elektronisch solliciteren, kan u mailen naar solliciteren@kuleuven.be.

Solliciteren voor deze vacature kan tot en met 18/03/2017 via onze
sluiten
Downloads : pdf

GERELATEERDE EENHEDEN :
GERELATEERDE DOMEINEN :